MyNET sa spája s reklamnou agentúrou MOON MEDIA

dozvediať sa viac


Vážená klientka / Vážený klient,

radi by sme Vás informovali, že dňa 1. augusta 2012 sa špecialisti na digitálne médiá zo spoločnosti MyNET, s.r.o. zlúčia s profesionálmi v oblasti marketingovej komunikácie, reklamy a mediálneho plánovania zo spoločnosti MOON MEDIA, spol. s r.o.

Služby spoločnosti MyNET, s.r.o budú od tohto dňa poskytované už pod hlavičkou MOON MEDIA, spol. s r.o. v rámci novo vytvorenej divízie
MOON MEDIA DIGITAL.

Čo to pre Vás znamená?

Pre klientov oboch spoločností znamená toto spojenie prístup k ďalším odborníkom, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s grafickým dizajnom, vytváraním kompletných korporátnych firemných identít, plánovaním marketingových stratégií a realizáciou reklamných kampaní alebo inovatívnym digitálnym marketingom, webdesignom a copywritingom.

Prečítajte si, aké ďalšie služby budete môcť využívať

Spoľahnite sa na hladký prechod

Toto spojenie považujeme za dôležitý strategický krok a spolu s našimi partnermi a zamestnancami práve v tomto čase pracujeme na tom, aby prebehlo plynulo. V tej súvislosti si Vás dovoľujeme ubezpečiť, že všetky služby, ktoré pre Vás spoločnosť MyNET, s.r.o. doposiaľ zabezpečovala, budú poskytované v nezmenenej miere a bez prerušenia aj naďalej.

Stretnite sa s nami!

Budeme radi, ak si v blízkom čase nájdete priestor na osobné stretnutie s našim account manažérom, aby sme Vám predstavili nové možnosti, ktoré sa pre Vás spojením MyNET a  MOON MEDIE otvárajú.

Tešíme sa na našu novú spoluprácu a Vaše nové úspechy

MOON MEDIA, spol. s r.o., Bazová 9, 821 08 Bratislava
IČO: 35 902 451, DIČ 2021887725, IČ DPH: SK2021887725
Poštová adresa: Kukučínova 34, 831 03 Bratislava
info@moonmedia.sk, www.moonmedia.sk

zavrieť

Newsletter

Vpíšte svoj E-mail a dostávajte od nás najnovšie informácie o novinkách a technológiách na webe.

Zadajte svoj e-mail:

Zatvoriť formulár newslettru